Lid worden?

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van Showgroep Xtreme kost  €16,- per  trainingsuur per maand. Je moet minimaal 4 jaar zijn om lid te kunnen worden van Showgroep Xtreme. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij inschrijving betaal je eenmalig € 12,50. Je hebt een maand de tijd om te beslissen of je daadwerkelijk lid wilt worden van de vereniging (proeftijd). Bij aanvang van je lidmaatschap betaal je verder een borg van €25,- voor bruikleen van de baton en de kleding. Dit bedrag krijg je aan het eventuele einde van je lidmaatschap weer terug.

Training
Showgroep Xtreme traint iedere woensdagavond in gymzaal Marnestraat (achter de voormalige bibliotheek Beneluxlaan, de ingang zit aan de Maasstraatzijde bij de speelplaats) in Heemskerk. Hieronder vind je de tijden per groep:

Juvenile solisten: 17.30 – 18.00 uur
Juvenile team: 18.00 – 19.00 uur
Senior team: 19.00 – 20.30 uur
Senior solisten: 20:30 – 21:30

Inschrijven
Je bent altijd van harte welkom even te komen kijken tijdens de trainingsuren! Inschrijfformulieren voor lidmaatschap zijn daar verkrijgbaar. Als je direct lid wilt worden, kun je een e-mailtje sturen naar showgroepxtreme@hotmail.com met je naam, adresgegevens en telefoonnummer. Iemand van het bestuur neemt dan zo snel mogelijk contact met je op.

Opzeggen
De opzegtermijn bedraagt 1 maand en moet voor 1 december schriftelijk geschieden bij het secretariaat. Ander wordt het lidmaatschap automatisch met een kalenderjaar verlengd.