Algemene informatie

Bestuur en instructie
Het bestuur van Showgroep Xtreme bestaat uit de volgende personen:
- Joop van Velsen (voorzitter)
- Jolanda van Langelaar (penningmeester)
- Martine Baltus (secretaris)
- Annemarie van Velsen (algemeen bestuurslid)

De instructie van Showgroep Xtreme is in handen van de volgende personen:
- Peewee ensemble: Simone Didden
- Preteen team: Richelle Edens
- Junior team: Simone Didden
- Senior team: Richelle Edens
- Solisten en duo’s: Richelle Edens

Alle groepen repeteren op woensdagavond. Bij verhindering dien je je vóór aanvang van de repetitie af te melden bij de instructrice van je groep.

Commissies
De activiteiten van Showgroep Xtreme worden door verschillende commissies ondersteund en uitgevoerd:

Actiecommissie
Sjomara Nunes, Lianda de Bot en Gerard Neumann.

Kascontrolecommissie
Zhenya de Bot, Ageeth de Bot en Simone Didden (reserve)

Kledingcommissie
Jolanda van Langelaar, Ageeth de Bot, Rita Edens en Sil Hollenberg

PR-commissie (website, X-Files en social media)
Richelle Edens, Irma Hoekstra, Chelly Hollenberg en Tessa van Langelaar